خوشه ناز (بزرگ يا كوچك؟)


فتنه


ماهی و اردک (تاریخ:3/11/1384-2006/01/23-هامبورگ)


پايان تمنا / بهمن ماه 1390 (اندر حكايت غريب درست كردن ماكت مقوايي امام خميني)


كلاس جبهه (به ياد بود سالهاي دفاع مبارك از سرزمين ايران (و به بهانه هفته دفاع مقدس) شهريور 1391)

طراحی سایت، بهینه سازی سایت