گفتگو با شبكه آر ت ال


سمينار آشنايي با مذاهب اسلامي (با حضور نمايندگاني از شيعيان - اهل سنت و علويان در مونيخ برگزار شد)

طراحی سایت، بهینه سازی سایت